Dvospratni iznoseći magnetni bubanj (MBVD)

Dvospratni iznoseći magnetni bubanjMagnetni bubanj se sastoji od fiksnog magnetnog jezgra i rotirajućeg omotača sa hvataljkama na kojima se zadržavaju metalne nečistoće.

Donji bubanj hvata metalne nečistoće sa pokretne trake, a nemagnetni materijal se prenosi dalje na pokretnoj traci.

Gornji bubanj preuzima metalne nečistoće iz donjeg bubnja i prebacuje ih u samostalni koš. Svaki bubanj ima samostalni motor i menjač.

Preuzimanjem materijala izmedju pokretne trake i magnetnog bubnja i nakon toga izmedju oba bubnja dolazi do njegove aeracije (provetravanja) što pomaže da se metali razdvoje od lepljivog materijala.

Prednosti separatora

  • vrlo efektivna dvostepena separacija
  • pogodno i za lepljive materijale
  • dvostruka aeracija (provetravanje) - povećanje efektivnosti separacije lepljivih materijala

Kakve materijale može da separiše?

  • Rastresite materijale koji se prenose na pokretnoj traci sa lošijim svojstvima rasipanja.
  • Lepljive materijale i materijale koji mogu da se otežano separišu

Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po vašim potrebama. ZATRAŽITE PISMENIM PUTEM PONUDU ZA SEPARATOR

Ovaj proizvod usavršava i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis obavljaju naši stručno obučeni tehničari.

Princip dvospratne separacije

Druge vrste magnetnih separatora za suve mešavine

Magnetni bubnjevi

Magnetni bubanj (MB) Magnetični bubanj je namenjen za separaciju – odjeljivanje metalnih, magnetičnih delova iz rasutih smesa ( obojeni metali, plastični granulat). Obično je postavljen ispod levkastog utovarivača mašine ili iza transportne trake, iz kojih pada ne separirani materijal na magnetični bubanj koji vrši vlastitu separaciju – odjeljivanje.  Njegova prednost je da nije sastavni dio […]