Magnetski separatori

Bavimo se proizvodnjom i servisom već 23 godine!
Naša kompanija Magsy s.r.o. specijalizirana je prvenstveno za proizvodnju magnetnih separatora, garantiramo uslugu bez premca.

Proizveli smo preko 20 000+ magnetnih separatora

odabrane kompanije koje nam vjeruju...
DRUGE REFERENCE

Šta je magnetni separator?

Magnetni separator je uređaj koji koristi magnetno polje za odvajanje magnetnih materijala od nemagnetnih. Magnetski separatori se koriste u raznim industrijama uključujući rudarstvo, metalurgiju, tretman otpada i preradu hrane. Ovaj alat je veoma važan za efikasno odvajanje različitih vrsta materijala na osnovu njihovih magnetnih svojstava.

Postoji veliki broj različitih varijanti magnetnih separatora, koji se razlikuju po veličini, obliku, vrsti magnetskog polja koji se koristi i načinu na koji materijal prolazi kroz separator. Među najčešćim tipovima su ručni magnetni separatori. Ovi separatori su mali i lako prenosivi, što im omogućava da se koriste u manjim prostorima, na primjer za odvajanje metalnog otpada.

Druga vrsta su automatski magnetni separatori. Ovaj tip ima veće dimenzije i samim tim je izdržljiviji, što ga čini pogodnim za preradu većih količina materijala, kao što je sortiranje rude u rudarskoj industriji.

Suhi magnetni separatori rade sa suhim materijalom kao što je ruda ili rastresitim materijalom kao što su pijesak, kamen, brašno, rude, sol, žito i još mnogo toga. Ovi separatori se često koriste u prehrambenoj industriji za uklanjanje metalnih zagađivača iz prehrambenih proizvoda, što je ključno za održavanje sigurnosti i kvaliteta hrane.

Mokri magnetni separatori su još jedna kategorija opreme koja koristi magnetno polje za odvajanje magnetski osjetljivih materijala od drugih materijala. Međutim, u ovom slučaju, proces separacije se provodi korištenjem tekućih medija kao što su voda ili druge tekućine. Vlažni magnetni separatori se često koriste u industrijskim aplikacijama, kao što je rudarstvo za izdvajanje vrijednih metala iz ruda i drugih stijena, ili u preradi otpada za odvajanje magnetski osjetljivih materijala iz tokova otpada.

Princip čišćenja naših separatora

PRIKAŽI SLJEDEĆE

Studije direktno od kupaca

Separator u preduzeću za proizvodnju ležajeva

U industrijskim i proizvodnim operacijama, održavanje čistoće i kvaliteta sirovina i materijala k...

Uštedjeli smo inženjerskoj kompaniji 500.000 CZK

Magnetski separatori su uređaji koji koriste magnetno polje za uklanjanje magnetskih nečistoća iz...

Separator u kompaniji za preradu šećera

U prehrambenoj industriji upotreba separatora igra ključnu ulogu u osiguravanju sigurnosti i kval...

Kod nas možete kupiti i pojedinačne magnete

OSTALI PROIZVODI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram