Sledeće manipulacione sprave, koje će vam pomoći u poslu

Magnetne ugaonike

Magnetni ugaonik štedi dosta vremena prilikom zavarivanja različitih vrsta profila. Možete da ga upotrebite za zavarivanje materijala pod pravim uglom, uglom od 45°, ili u ravni. Naš magnetni ugaonik je moguće upotrebiti za zavarivanje elektrodom, u zaštitnoj atmosferi, ili plamenom. Mogućnosti upotrebe magnetnog ugaonika Prednost je jednostavna manipulacija. Moguće je upotrebiti i nekoliko ugaonika kao sistem, odnosno […]

Ručni manipulator limova

Služi za olakšavanje rada sa limovima. Sa upotrebom ovog manipulatora možete lim da jednostavno pomerate, okrećetei na drugi način sa njime manipulišete. Velika prednost je mogućnost razmagnetisanja. Podizanjem poluge za razmagnetisanje prema korpusu ručnog manipulatora limova dolazi do toga da se stvara dovoljno veliki razmah između manipulatora i lima. Zahvaljujući tome je moguće manipulator vrlo jednostavno „isključiti“ […]

Ručni magnetni skupljač špona

Ručni magnetni sakupljač špona se koristi za skupljanje metalnih nečistoća(špona, opiljaka,šrafova). Zahvaljujući lakoj manipulaciji koristi se često u radionicama za obradu metala. Demagnetizacija – pritiskom na gornju ručicu dolazi do odmagnetisanja i nahvatane nečistoće odpadnu.     Prednosti -Visok učinak -Laka manipulacija demagnetizacije -Kvalitetna izrada(metalna konstrukcija) -Dugotrajnost – u odnosu na slične proizvode napravljene od […]

Magnetni manipulatorni štapovi

Magnetni manipulatorni štap MMT 20 x 6 Ovaj štap služi ne samo za manipulaciju sa limovima. Olakšava i ubrzava ubacivanje limova u presu i njihovo izvlačenje. Snižava se time rizik od povređivanja ruke. Takođe se time eliminiše i ubacivanje ruke ispod glave prese. Ovaj štap je opremqen veoma snažnim neodimijumskim magnetima NdFeB poprečnog prečnika 20 mm. […]

Magneti za u ruku

Magnet za u ruku značajno olakšava manipulaciju sa limovima. Ima široku upotrebu sa naročito kod presa. Magnet za u ruku se pomoću remena diksira na dlan. Magnetna sila je precizno odmerena (uhvaćeni lim dobro drži, istovremeno je moguće jednostavnim pokretom osloboditii ga). Upotrebom magneta za u ruku se značajno skraćuje vreme za skidanje lima iz prese, […]

Magnetni razdvajač limova

Svuda tamo gdje se radi sa magnetnim vodećim limovima je moguće upotrebljavati razdvojnik limova. On služi za lako razdvajanje limova jedan od drugog i na taj način omogućava radnicima njihovo lako skidanje prilikom ubacivanja u prese, makaze, ili prilikom neke druge obrade. Osnova ovih razdvojnika su feritni magneti, pomoću kojih nastaje dovoljna sila za razdvajanje uljem premazanih […]

Magneti na štapu za galvanizaciju i lakirnice

Magnet na tštapu pronalazi svoju upotrebu naročito u galvanizacijama i lakirnicama. Često se upotrebljava za podizanje delova iz posuda, ili iz drugih teško dostupnih mesta. Za ove poslove je magnet na štapu za galvanizaciju i lakirnice odličan pomoćnik. Magnet na štapu je opremljen anizotropnim feritnim magnetom. Magnet je smešten na pokretnom zglobu, tako da je manipulacija […]

Magneti za izvlačenje

Savitljivi magnet za izvlačenje Savitljivi magnet je određen za hvatanje i izvlačenje metalnih predmeta iz inače nepristupačnih prostora, ili skrivenih mesta, na primer iza nameštaja, iz cevi i tako dalje.   Štap sa magnetom možete da savijete u raznovrsne oblike i priđete nepristupačnim mestima. Osobine magneta Magnet može da nosi predmete mase 900 g Magnetna […]