Magnetni separatori pomični (MSV)

Izvlačeći magnetni separator u konstrukciji ormanaOvaj tip magnetičnih separatora je namenjen naime za separaciju metalnih magnetičnih nečistoća iz rasutih materijala sa dobrim svojstvima za sipanje. Osnovni deo magnetičnog separatora su tzv. magnetične pomične rešetke na kojima se sve metalne nečistoće zadržavaju.

Konstrukcija separatora za suhe smeše

Magnetične rešetkeOpremljene su pernamentnim magnetima i to ili feritnim magnetima ili neodimijskim NdFeB magnetima na bazi retkih zemlji kod kojih postignemo nekoliko puta veće magnetske indukcije (magnetske sile) i rešetke opremljene ovim magnetima uhvate i ne potpune magnetske nečistoće.

Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po vašim potrebama. ZATRAŽITE PISMENIM PUTEM PONUDU ZA SEPARATOR

Ovaj proizvod usavršava i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis obavljaju naši stručno obučeni tehničari.

 

U većini slučajeva su ove rešetke instalirane kao par u konstrukciju ormariča prema dimenzijskim zahtevima kupca. Gornja rešetka ima uvek za jednu magnetsku cev manje i to iz tog razloga da bi se kod ulaza u konstrukciju ormarića stvorio lavirint propada. Time je osiguran kontakt separiranog materijala sa magnetskim cevima. Tako izvedena separacija ima veliki učinak.

Rešetke je takođe moguće smestiti samostalno naprimer u levak. U tom slučaju opremimo rešetke takozvanim krovima za razmak, koji su smešteni uvek u sredini iznad magnetskih cevi da dođe do ravnomernog usmeravanja materijala na magnetsku cev.

Klizni magnetni separator - UP (MSV UP)

Ovaj magnetni separator ima u odnosu na prethodni model nekoliko bitnih prednosti i poboljšanja.

Klizni magnetni separator - UP (MSV UP)

 • magneti su čvrsto povezani sa korpusom separatora i tako ne preti opasnost od povređivanja hvatanjem megnetnih jezgara za metalne podove, ili druge metalne konstrukcije na primer prilikom čišćenja
 • zahvaljujući tome je niži rizik od oštećenja magnetnih jezgara.
 • lako čišćenje
 • bolja bezbednost na radu
 • prilikom čišćenja materiál ne dolazi u kontakt sa magnetnim jezgrom
 • nije potrebno upotrebljavati Srbstvo za čišćenje
 • oštećene cevi je moguće lako zameniti

Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po vašim potrebama. ZATRAŽITE PISMENIM PUTEM PONUDU ZA SEPARATOR

Ovaj proizvod usavršava i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis obavljaju naši stručno obučeni tehničari.

Čišćenje magnetnog separatora MSV UP

Zamena zaštitnih cevi od nerđajućeg čelika

Magnetna rešetka STEFF

Izvlačeća magnetna rešetka STEFFGlavni razlog za proizvodnju ovog novog tipa magnetne rešetke je bilo povećanje zaštite zdravlja i pridržavanje zaštite na radu. Magnetna jezgra su sastojni delovi zaštitnih cevi od nerđajućeg čelika i cela rešetka prilikom izvlačenja čini jednu celinu.

 

 

Sledeći razlog je snižavanje rizika oštećenja rešetke. Uz upotrebu STEFFrešetke i sredstva za čišćenjene pretiopasnost od prljanja magnetnih jezgara.

Čišćenje rešetke

Čišćenje rešetkeSteff rešetke čistite ili na tradicionalan način kod koga izvučete magnetna jezgra iz cevi od nerđajućeg čelika i metali sami otpadnu, ili pomoću upotrebe specijalno napravljenog sredstva za čišćenje. Čišćenje je maksimalno udobno, vrlo brzo i brani oštećenju magnetnih jezgara.

Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po vašim potrebama. ZATRAŽITE PISMENIM PUTEM PONUDU ZA SEPARATOR

Ovaj proizvod usavršava i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis obavljaju naši stručno obučeni tehničari.

Kako čistiti rešetku

Sredstvo za čišćenjeUz magnetične separatore pomične Vama možemo isporučiti i specijalno sredstvo, za čišćenje koje je proizvedeno prema dimenzijama magnetičnog separatora. Ovo sredstvo za čišćenje služi naime za jednostavniju manipulaciju sa magnetskim rešetkama i naime za zaštitu magnetskih jezgara od prljanja.

Čišćenje magnetnog separatora

Animacija procesa čišćenja

Uputstvo za čišćenje rešetke

Hitan magnetni separator suvih smesa - (PMS)

Hitan magnetni separator suvih smesaUkoliko Vam je potrebno da povremeno ručno prespete manju količinu rastresitog materijala, onda je za Vas pogodan ovaj orman. Zajedno sa magnetom u levku napravite jednostavan i jefttin separator suvih smesa.

Postupak upotrebe

 • na glavu ormana najpre stavite na primer plastični džak, ili ispod ormana stavite kutiju
 • na glavu ormana stavite magnet u levak
 • preko magneta ručno prespite materijal
 • metalni delići će se zadržati na magnetima
 • u džak ili u kutiju prolazi samo čisti materijal bez metala

Glavne prednosti ormana

 • sklapajuća glava
 • orman je na točkićima
 • podešava se i šteluje na željenu visinu

Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po vašim potrebama. ZATRAŽITE PISMENIM PUTEM PONUDU ZA SEPARATOR

Ovaj proizvod usavršava i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis obavljaju naši stručno obučeni tehničari.

Sistemi cevovoda

Da bismo vama maksimalno olakšali instalaciju naših separatora u cevovod, nudimo isporuku standardnih prelaznih elemenata tipa «kvadrat – krug» i «krug – kvadrat».

Na lageru Protočni magnetni separator za cisterne (MF CIS)

Protočni magnetni separator za cisterneOvaj magnetni separator služi za cisterne, koje prevoze suve praškaste materijale, chemiskog , ili surovinkog porekla. Separator nalazi svrchu kod prevoza, gde se materijal prolazi kroz cev pomoću kompresovanog vazduha.

 

Separator se sastoji iz dva dela, magnetne komponente i tela separatora. Komponenta sa magnetnim šipkama se izvade iz tela separatora i pomoću ručice se magneti izvuku u gornji položaj. Time dolazi do odmagnetisanja čeličnih šipki i metali odpadnu.

Protočni separator za prašak za cisterneMagnetni separator ima priključke , koji se postavljaju na cevi raznich dimenzija. Sam separator ima prečnik priključka DN 80. Možemo ga prisposobiti za bilo koje razmere ulaz-izlaz.

 

Proizveden je od nerdjajućeg čelika 1,4301 i površina je peskarena. Mogu se izraditi i separatori sa uglančanom površinom.

Pogodnosti separatora

 • Lak način manipulacije i čišćenja
 • Ispunjava norme za korišćenje u prechrani
 • Proizveden je od nerdjajućeg čelika 1,4301

Kakve materijale separiše?

 • Materijale koji se prevoze u cisternama , pomoću kompresovanog vazducha.

Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po vašim potrebama. ZATRAŽITE PISMENIM PUTEM PONUDU ZA SEPARATOR

Ovaj proizvod usavršava i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis obavljaju naši stručno obučeni tehničari.

Konstrukcija separatora za cisterne

Protočni magnetni separator za cisterneMagneti se nalaze u čeličnom kućištu, tako da su zaštićeni i čišćenje je jako brzo i jednostavno.

Ceo sistem je težak 14 kg. Za opsluživanje je dovoljna jedna osoba.Separator sadrži silikonske spojeve(ispunjava prehrambene norme). Tube u kojima su magneti, nisu magnetne. Separator se sastoji od 4 kom magnetních šipki prečnika 30 mm. Komponenta sa magnetnim šipkama je spojena sa telom separatora pomoću zavrtnja, koji je učvršćen maticama.

Magnetni separator je opremljen jakim neodijumskim NeFeB magnetima , magnetne indukcje 10,400 G, koje hvataju i jako male metalne nečistoće. (Po potrebi možemo staviti i magnetnu indukciju do 14.000 G sa toplotnom otpornošću  od 180 °C).

Čišćenje magnetnog separatora

Odstranjivanje metalnih nečistoća je jednostavno. Prvo se odpuste matice na zavrtnju. Izvadi se magnetna komponenta iz tela separatora. Posle se izvuku magneti iz magnetnih šipki. Kad se očiste, mogu se vratiti u telo separatora.

Druge vrste magnetnih separatora za suve mešavine

Magnetne ploče- separatori

Magnetne separatori pločasti - ručno čišćenje (MSP) Namenjeni su za separaciju iz lako propustljivih smesa sa lošijim sipkim svojstvima i materijal koji je više zrnasti, koji bi već kroz više navedene magnetične rešetke nije padao neprekidno. Standardno su opremljeni feritnim magnetima, po želji možemo isporučiti i u izvedbi sa magnetima neodimijskim (NdFeB). Magnetične separatore pločaste […]

Magnetna ploča iznad transportera

Magnetična ploča (MD) Ovu varijantu magnetičnog separatora iznad transportera je moguće birati, u slučaju da nije pojava magnetičnih nečistoća velika i moguće barem jedanput u radnoj smeni ručno ovaj magnet očistiti. U slučaju da se nečistoće iz magneta redovito ne odstranjuju dođe do postepenog sniženja magnetične snage. Prednost je jednostavna montaža koja ne zahteva prilagođavanje […]

Magnetni separator metala iznad transportera

Magnet iznad transportera – novi  - samočišćenje (MS F) Služi za separaciju naime većih metalnih magnetskih nečistoća iz lako propustljivih smesa transportiranih na transportnoj traci. Večinom je iznad transportne trake smešten sa vodoravnim okretanjem o 90° ili iznad cilindar za iznošenje. Uhvaćene magnetske nečistoće su iznošene na stranu, pomoću trake koja se okreće oko magneta.   […]

Magnetni bubnjevi

Magnetni bubanj (MB) Magnetični bubanj je namenjen za separaciju – odjeljivanje metalnih, magnetičnih delova iz rasutih smesa ( obojeni metali, plastični granulat). Obično je postavljen ispod levkastog utovarivača mašine ili iza transportne trake, iz kojih pada ne separirani materijal na magnetični bubanj koji vrši vlastitu separaciju – odjeljivanje.  Njegova prednost je da nije sastavni dio […]

Iznoseći magnetni bubnjevi

Dvospratni iznoseći magnetni bubanj (MBVD) Magnetni bubanj se sastoji od fiksnog magnetnog jezgra i rotirajućeg omotača sa hvataljkama na kojima se zadržavaju metalne nečistoće. Donji bubanj hvata metalne nečistoće sa pokretne trake, a nemagnetni materijal se prenosi dalje na pokretnoj traci. Gornji bubanj preuzima metalne nečistoće iz donjeg bubnja i prebacuje ih u samostalni koš. Svaki […]

Magnetni valjkovi

Magnetni cilindar Magnetični cilindar služi za separaciju metalnih čestica iz rasutih smesa (drvo, kamen, ugalj, obojeni metali, otpadne smese...). Magnetični bubanj sa automatskim čišćenjem je stavljen kao povratni cilindar transportne trake, preko kojeg je transportovan materijal za separaciju. Metalne čestice su magnetičnim cilindrom pridržavane i nošene za osu cilindra, gde dolazi do njihove separacije i […]

Magnetne šipke

Magnetni štapovi (MT) Magnetični štapovi prosjeka 25 i 30 mm opremljeni su veoma jakim neodimijskim NdFeB magnetima. Zavaljajući tome da je postignut veoma tanki zid zaštitne cevi rezultat magnetske sile na površini magnetske cevi je 6.300 i 8.900 G! Pomoću ovih magnetičnih štapova možete sami sastaviti bilo koji magnetični separator. Proizvod je dostupna odmah za isporuku KUPITI […]

Magneti za spremnik granulata

Magnet za levkasti utovarivač mašine za ubrizgavanje - toplotna otpornost do 80 °C (MDN) Magnet za levkasti utovarivač će se upotrebiti u industriji plastike, naime tada, ukoliko je korišten regranulat ili zdrobljeni materijal. Magnet se smesti u levkasti utovarivač mašine za ubrizgavanje. Opremljen je veoma jakim neodimijskim magnetima NdFeB i sposoban uhvatiti i veoma fine […]