Magnetni bubanj (MB)

Magnetni bubanjMagnetični bubanj je namenjen za separaciju – odjeljivanje metalnih, magnetičnih delova iz rasutih smesa ( obojeni metali, plastični granulat). Obično je postavljen ispod levkastog utovarivača mašine ili iza transportne trake, iz kojih pada ne separirani materijal na magnetični bubanj koji vrši vlastitu separaciju – odjeljivanje.  Njegova prednost je da nije sastavni dio transportne trake, tako njegovo korišćenje je više univerzalno.

Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po vašim potrebama. ZATRAŽITE PISMENIM PUTEM PONUDU ZA SEPARATOR

Ovaj proizvod usavršava i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis obavljaju naši stručno obučeni tehničari.

Konstrukcija

Magnetični bubanj se sastoji od vanjskog, nehrđajućeg okretajućeg omotača sa zahvatnicima i iz magnetičnog jezgra opremljenog feritnim magnetima (moguće opremiti takođe veoma jakim neodimijskim NdFeB magnetima). Ovi magneti stvaraju na površini bubanja potrebno magnetično polje, zahvaljujući kojem su metalne čestice uhvaćene i iznošene čak iza osu bubanja. Ovde dođe do demagnetizacije i metali sami otpadaju za razliku od nemetalnog separiranog materijala, koji otpada već ispred ose magnetskog bubnja.

Magnetni bubanj u praksi

Animacija rada

Magnetni bubanj - animacija funkcionisanja

Prednosti

Magnetni bubnjeviMagnetični bubanj je proizveden od nehrđajućeg čelika i sposobni smo ga dimenzijski prilagoditi zahtjevima kupca. Korišćenjem magnetičnog bubnja se znatno poveća kvalitet obrađivanog materijala. Pogodno ga je upotrebiti takođe, tamo gde je potrebno zaštititi sledeće uređaje pre oštećenja metalnim česticama.

Magnetni bubanj u konstrukciji ormariča (MBZ)

Magnetni bubanj u konstrukciji ormaričaRadi značajno jednostavnije instalacije magnetičnog bubnja isporučujemo takođe magnetični bubanj i sa konstrukcijom ormarića. Princip separacije je potpuno isti kao kod magnetičnog bubnja.  U ovoj izvedbi je magnetični bubanj instaliran u konstrukciji ormarića i tako ne postoji briga sa učvršćenjem magnetičnog bubanja.

Glavne prednosti

Magnetni bubanj u konstrukciji ormaričaMaterijal za separaciju se sipa u konstrukciju ormarića kroz njenog gornji otvor. Konstrukcija ormarića je okončana sa dva otvora, iz kojih ispadaju posebno metali i posebno separirani materijal. Prosjek, dužina bubanja i dimenzije konstrukcije ormariča prilagodimo zahtevima kupca.

Magnetni bubanj u konstrukciji ormaričaMagnetični bubanj u konstrukciji ormariča je isporučivan i sa motorom i menjačem i može biti opremljen ili feritnim magnetima ili značajno jačim neodimijskim NdFeB magnetima.

Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po vašim potrebama. ZATRAŽITE PISMENIM PUTEM PONUDU ZA SEPARATOR

Ovaj proizvod usavršava i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis obavljaju naši stručno obučeni tehničari.

 

Dvospratni magnetni bubanj u konstrukciji ormana (MBZD)

Dvospratni magnetni bubanj u konstrukciji ormanaOvaj dvospratni magnetni bubanj nalazi svoju upotrebu u tim pogonima u kojima je neophodno postići još bolji kvalitet separacije i to zahvaljujući dodavanjem dodatnog magnetnog bubnja. Druga upotreba je pri minimalizaciji prljanja zadržanim metalima pri separaciji materijala - tamo gde je neophodno postići što veću čistoću separisanih metala.

Konstrukcija dvospratnog bubnja

Magnetne bubnjeve ovog separatora  možemo da opremimo feritnim i veoma jakim neodimijskim NdFeB magnetima. Takođe je moguća i njihova kombinacija gde je jedan magnetni bubanj opremljen feritnim, a drugi neodimijskim magnetima. Izbor odgovarajućeg tipa magneta i ispravnog redosleda bubnjeva pri kombinaciji oba tipa magneta preporučujemo da konsultujete sa nama. Kontaktirajte nas sa svojom porudžbinom. Vrlo rado ćemo Vas posavetovati.

Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po vašim potrebama. ZATRAŽITE PISMENIM PUTEM PONUDU ZA SEPARATOR

Ovaj proizvod usavršava i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis obavljaju naši stručno obučeni tehničari.

Prednosti magnetnog bubnja

  1. kombinacija bubnjeva sa raznim magnetima
  2. visok kvalitet separacije
  3. regulacija obrtanja svakog bubnja posebno
  4. prilagođavanje Vašim zahtevima

Upotreba magnetnog bubnja

  • perfektna separacija
  • minimalizacija prljanja zadrženim metalima prilikom separacije materijala

Prilagođavanje Vašim potrebama

Upotreba dvospratnog magnetnog bubnja

Kod svakog bubnja možete samostalno izabrati brzinu okretanja. Na Vaš zahtev možemo bubanj da opremimo zvučnom i svetlosnom signalizacijom.

Kao proizvođači ovih uređaja proizvodimo tačno prema Vašim zahtevima  – prilagodićemo dimenzije separatora Vašom tehnologijom, preporučićemo odgovarajući profil i dužinu bubnj, takođe ćemo Vam pomoći i sa odabirom najadekvatnijih magneta.

Druge vrste magnetnih separatora za suve mešavine

Iznoseći magnetni bubnjevi

Dvospratni iznoseći magnetni bubanj (MBVD) Magnetni bubanj se sastoji od fiksnog magnetnog jezgra i rotirajućeg omotača sa hvataljkama na kojima se zadržavaju metalne nečistoće. Donji bubanj hvata metalne nečistoće sa pokretne trake, a nemagnetni materijal se prenosi dalje na pokretnoj traci. Gornji bubanj preuzima metalne nečistoće iz donjeg bubnja i prebacuje ih u samostalni koš. Svaki […]