Rotacioni magnetni separator (MSVR)

Rotacioni magnetni separatorRotacioni magnetni separator se sastoji od magnetnih tuba na izvlačenje, koji se nalaze u kućištu sa prirubnicama. Komponenta sa magnetnim šipkama je pokretana pogonskim motorom (400v). Kod separacije se magnetne šipke okreću, pa se rizik od oštećenja smanjuje, i materijal se ne taloži na šipkama. Površina separatora je peskarena (uz doplatu postoji mogućnost uglančane površine).

Magnetni separator je napravljen sa cevastim prirubnicama. Možemo izraditi ulaz/izlaz pa vašim potrebama, razne prečnike i oblike.

Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po vašim potrebama. ZATRAŽITE PISMENIM PUTEM PONUDU ZA SEPARATOR

Ovaj proizvod usavršava i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis obavljaju naši stručno obučeni tehničari.

Pogodnosti separatora

  1. Visok učinak separacije
  2. Izradjen od nerdjajućeg čelika 1.4301
  3. Rotirajuće šipke se okreću pomoću elektromotora
  4. Smanjen rizik od oštećenja od abrazivnih materijala
  5. Mogućnost promene brzine rotirajućih šipki

Kakve materijale separiše?

  • Sipke, teže propustne smese
  • Materijale , koji se talože
  • Abrazivne materijale

Konstrukcija rotacionog separatora

Magneti se nalaze u čeličnom kućištu, tako da su zaštićeni od oštećenja i čišćenje je jako brzo i jednostavno. Magnetne šipke se nalaze u rotavionom ramu , koji ima svoj pogon elektromotorom. Može se menjati brzina rotacije magnetnih šipki , po potrebi. Magnetni separator je opremljen jakim neodijumskim magnetima NdFeB, magnetne indukcije 10 400 G (mogu se postaviti magneti do 14 000 G) Prečnik magneta je 30 mm, debljina šipke je oko 0,7 mm. Sistem je kompletno izradjen od nerdjajućeg čelika 1.4301,

Rotirajuće magnetne šipke

Čišćenje magnetnog separatora

Odstranjenje metalnih nečistoća je jako jednostavno. Posle skidanja spona, izvade se magnetne šipke iz tela separatora. Otvore se vratanca i fiksiraju sigurnosnim čepom.Na magnetne šipke se stavi odpadni kontejner,i onda se izvuku magnetna jezgra iz šipki, pa metali sami odpadnu, i magnetni separator je čist.