Magnetni cilindar

Magnetni cilindarMagnetični cilindar služi za separaciju metalnih čestica iz rasutih smesa (drvo, kamen, ugalj, obojeni metali, otpadne smese...). Magnetični bubanj sa automatskim čišćenjem je stavljen kao povratni cilindar transportne trake, preko kojeg je transportovan materijal za separaciju. Metalne čestice su magnetičnim cilindrom pridržavane i nošene za osu cilindra, gde dolazi do njihove separacije i metali sami otpadaju (vidi animacije).

Magnetni cilindarKorišćenjem magnetičkog cilindra se značajno poveća kvalitet obrađivanog materijala. Povoljno ga je koristiti takođe, tamo gde je potrebno zaštiti sledeći uređaj pre oštećenja metalnim česticama. Kod većeg sloja transportovanog materijala preporučujemo koristiti i u kombinaciji sa magnetom iznad transportera koji omogući efikasnije separirati metale iz gornjeg sloja separiranog materijala.

Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po vašim potrebama. ZATRAŽITE PISMENIM PUTEM PONUDU ZA SEPARATOR

Ovaj proizvod usavršava i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis obavljaju naši stručno obučeni tehničari.

Animacija rada

Magnetni cilindar - animacija funkcionisanja

Magnetični cilindar je opremljen feritnim magnetima. Moguće ga je opremiti veoma jakim neodimijskim NdFeB magnetima. Magnetični cilindar smo sposobni dimenzijski prilagoditi zahtevima kupca. Svoje korišćenje naći će kod reciklacije otpada (za dobivanje magnetičnih materijala iz otpadnih smesa), na pilama, u kamenolomima, u rudnicima.

Korisni tip za vas - još efektivnija separacija metala na pokretnoj traci

Postavite separatora metala iznad transportera

Prilikom separacije metala iz viših slojeva materijala na pokretnoj traci za maksimalnu efektivnost separacije preporučujemo da osim magnetne ploče, ili separátora iznad transportera (1) koristite takođe i magnetni valjak (2), koji separiše metale iz donjeg dela sloja.