Bavimo se predlaganjem, konstrukcijom i izgradnjom linija za separaciju. Prema potrebi kupca predlažemo prema dimenzijama liniju za separaciju, tako da ispunjava sve zahteve.

Uvek zavisi od konkretne aplikacije, vrste i količine materijala koji je potrebno sortirati i od mnogih sledećih faktora.

Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po vašim potrebama. ZATRAŽITE PISMENIM PUTEM PONUDU ZA SEPARATOR

Ovaj proizvod usavršava i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis obavljaju naši stručno obučeni tehničari.

Pojedini delovi linije za separaciju mogu stvoriti:

Specijalizovani smo naime na proizvodnju linija za separaciju magnetičnih i nemagnetičnih metala od ostalih materijala (nemetala).

Linije za sortiranje - model

Separacione linije

Legenda

  1. transporter
  2. detektor metala
  3. drobilica
  4. transporter
  5. magnet iznad transportera – samočišćenje
  6. magnetični cilindar
  7. magnetični separator nemagnetičkih metala
  8. transporter
  9. drobilica