Stalni magnetni fiksatori NeomicroMagnetni fiksator je neprocenljivi pomoćnik prilikom brušenja sitnih i tankih delova. Njegova konstrukcija dozvoljava upotrebu rashladne tečnosti ili potapanje u dielektričnu tečnost i istovremeno je garancija dugog životnog veka. Površina za fiksiranje obrađenih delova čini jedinstvenu koherentnu celinu. Fiksator je veoma nizak i moguće ga je smestiti takođe i na drugom magnetnom fiksatoru. Visina čelične osnove je zato takva da u tom slučaju ne bi dolazilo do uzajamnog uticanja.

On-line prodaja manipulacionih pomagala

U našem e-shopu ćete sigurno odabrati

KUPITI MAGNETNE STEZNICI